Stack History: A Timeline of Uber's Tech Stack Evolution | StackShare

stackshare.io

Lịch sử phát triển của các công ty công nghệ sẽ luôn gắn liền với sự thay đổi stack công nghệ tương ứng. Hầu như không có một công nghệ hoặc một kiến trúc nào có thể đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của tất cả hệ thống, mà ở mỗi giai đoạn của hệ thống/business, sẽ chỉ có một vài lựa chọn phù hợp với mình. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về những công nghệ đã được lựa chọn trong dòng đời của một kỳ lân như Uber sẽ giúp chúng ta rút ra được nhiều bài học có giá trị.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?