Building the Uber Eats Menu Scheduler

eng.uber.com

Jonathan Levi, một thực tập sinh tại Uber đã xây dựng một giải pháp cho phép cập nhật thực đơn của các nhà hàng trên ứng dụng Uber Eats.

Tính năng này sẽ giúp các thành viên không phải cập nhật thủ công các menu nhà hàng, do đó tiết kiệm thời gian và tài nguyên có thể được sử dụng tốt hơn để phục vụ khách hàng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?