Code by Charles Petzold

www.goodreads.com

Nếu bạn đã từng thắc mắc, điều gì xảy ra bên trong các thiết bị điện tử thì đây là cuốn sách nên đọc.

Tác giả Petzold đã mở ra thế giới điện toán thông qua cách kể chuyện súc tích. Bắt đầu với cơ sở về mã Morse và chữ nổi thông qua hệ thống điện báo, mã vạch, logic boolean, mạch có bộ nhớ, máy von neumann, các thiết bị ngoại vi, thiết bị I/O, giao diện GUI, nói về HTTP và rồi tới thế giới web.

Tất cả được thể hiện qua từng câu chuyện, giúp chúng ta đi sâu vào thế giới điện tử, hiểu sâu hơn về cách các thiết bị hoạt động, giao tiếp, xử lý các tín hiệu.

Đây là cuốn sách chúng ta nên đọc ngay từ khi bắt đầu học lập trình!

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?