Release Quality and Mobile Trains

developers.soundcloud.com

Cứ mỗi hai tuần, SoundCloud đều chuẩn bị cho một phiên bản mới của ứng dụng trên điện thoại và publish lên app store. Mỗi phiên bản như thế có rất nhiều tính năng, code, nhắm vào một lượng rất lớn các thiết bị. Để làm được điều đó, SoundCloud đã xây dựng rất nhiều công cụ hỗ trợ, cũng như xây dựng các quy trình trong việc phát hành sản phẩm.

Trong bài viết này, giới thiệu một số kỹ thuật được sử dụng để luôn đảm bảo chất lương của các ứng dụng Android tại SoundCloud.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?