Sử dụng phương pháp STAR khi trả lời câu hỏi phỏng vấn

www.thebalancecareers.com

Khi tham gia phỏng vấn, chúng ta sẽ hay gặp những câu hỏi có dạng "Describe a time when..." và "Share an example of a situation where....". Để trả lời các câu hỏi trên, ứng viên phải kể lại một thời điểm trong quá khứ mà họ đã gặp phải vấn đề đó. Các ứng viên phải mô tả được vấn đề, và hành động của họ để giải quyết nó và kết quả ra sao.

Để trả lời cho các câu hỏi trên, STAR là một phương pháp rất hiệu quả, STAR là viết tắt của các chữ cái Situation, Task, Action, Result. Mời các bạn cùng đọc bài viết sau để hiểu rõ hơn về phương pháp này nhé.

Danh sách các câu hỏi có thể tham khảo ở đây.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?