Betaal niet met je data, maar met geld

decorrespondent.nl

Collega Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent, pleit op eigen platform dat we bij de journalistiek niet met data of aandacht moeten betalen, maar met geld. Hij somt onder andere de bizarre native advertising-praktijken van De Persgroep op en zegt dan:

"Dit stuk is [ ] bedoeld als een herinnering aan ons allemaal dat onafhankelijke journalistiek nu eenmaal geld kost. Willen we een informatievoorziening die voor haar voortbestaan niet afhankelijk is van de partijen die ze geacht wordt kritisch te controleren, zoals overheden en bedrijven, dan zullen we bereid moeten zijn daarvoor te betalen. Het alternatief is dat wijzelf - onze aandacht, onze privacygevoelige data - het product worden dat wordt verkocht"

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?