Java - Vấn đề Out of Memory l

tma.vn

Khi lập trình ứng dụng Java, vấn đề Out of Memory thường xuyên xảy ra khi ứng dụng ngày càng phát triển về quy mô. vấn đề này do phần Heap của JVM đã bị đầy. Tuy nhiên lỗi này do Java Heap hay Java PermGen bị đầy. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết này để hiểu khi nào Heap hoặc PermGen bị đầy và cách phát hiện, giải quyết vấn đề này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?