The Internals of PostgreSQL : Introduction

www.interdb.jp

PostgreSQL là một open source RDBS được sử dụng rất rộng rãi. Và nếu bạn muốn tìm hiểu về cơ chế hoạt động ẩn sâu bên trong của PostgreSQL, thì đây là một tài liệu rất hay, được viết bởi một tác giả người Nhật. Cuốn sách giải thích cách hoạt động của các subsystem, cũng như cung cấp một bức tranh toàn cảnh về PostgreSQL.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?