Chiến lược tuyển dụng Engineer của Grab

engineering.grab.com

Cùng tìm hiểu quá trình tuyển dụng Engineer của Grab từ một  nhóm dứơi 10 Engineer cho đến hàng trăm Engineer qua bài viết này. Chiến lược đề ra của Grab là gì? Quy trình làm việc nhóm như thế nào? Khi nào thì scale lên?

"Hiring the first five Good Engineers in your team requires a different approach to hiring the first twenty Good Engineers."  

Hãy tham khảo chiến lược của Grab nhé  

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?