NU.nl start met titels voor kinderen en jongeren

www.volkskrant.nl

NU.nl kondigde tegelijkertijd twee interessante initiatieven aan. Als eerste gaat het nieuws brengen voor kinderen van 7-12 jaar op de speciale site NUJunior. Concurrentie voor het Jeugdjournaal dus, al heeft die natuurlijk een complete tv-redactie die video's maakt. Er staan geen banners op de site, maar Sanoma kijkt wel hoe de kosten (waaronder die van het aannemen van vier redacteuren) kunnen worden terugverdiend.

‘Natuurlijk zijn we geen filantropische instelling. We gaan experimenteren met gesponsorde berichten voor kinderen. Een klein aantal, ik weet nog niet hoeveel. Daar zetten we duidelijk bij: dit is betaald door iemand anders.’

Naast NUJunior start de nieuwssite met een Instagram-kanaal met nieuws voor middelbare scholieren: checkNU. Ook hier gaat NU.nl de concurrentie aan met de NOS, dat met NOS Stories inmiddels meer dan een half miljoen volgers heeft. De plannen daarvoor:

'We gaan werken met jonge reporters uit het land, die stories en posts voor ons maken. Op checkNu brengen we natuurlijk ook zelf het nieuws. We doen alles op een manier die pubers aanspreekt, met emoji’s en heftige kleuren. Als we volwassenen zo zouden benaderen, jagen we die vooral weg.’

Met checkNU wordt het lastig om geld te verdienen, aangezien het enkel bestaat op Instagram. Het is echter een interessante manier om jongeren aan het merk NU.nl te binden en te zorgen dat de site op termijn hun primaire nieuwsbron wordt. Lastig om te meten, maar op de lange termijn creëer je zo een indirect verdienmodel. Iets wat in mijn ogen nog te weinig gebeurt in de Nederlandse media.

Persoonlijk denk ik trouwens dat de vormgeving van de posts van checkNU nog wel een boost kan gebruiken; die is erg kinderlijk, maar daar zullen ze vast nog meer gaan experimenteren. Dit soort projecten van een commerciële partij als NU.nl zijn gedurfd en hopelijk inspireert het andere uitgevers!

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?