How to Get Stronger Consistency Out of a Datastore

blog.sentry.io

Trong bài viết về CAP theorem đã giới thiệu ở newsletter #88, Coda Hale đã rút ra nhận xét: Đa số startup sẽ đề cao Availability hơn vì nó liên quan trực tiếp đến doanh thu. Do đó hệ thống chính sẽ áp dụng mô hình Eventual Consistency. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta lại cần ưu tiên hơn cho Consistency. Bài viết sau sẽ giới thiệu cách team Sentry đạt được Strong Consistency mà không làm tech stack hiện tại phức tạp hơn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?