Hash tables

www.data-structures-in-practice.com

Dictionary là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng rất phổ biến được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Trong bài viết sau, mời các bạn cùng tìm hiểu về cách cài đặt một hash table trong python. Bài viết giới thiệu khá đầy đủ, từ các kỹ thuật chaining, open addressing để giải quyết collision, cho tới các kỹ thuật resize hash table một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?