End-to-End Encryption, Secret Chats

core.telegram.org

Telegram với hơn 200 triệu người dùng, nổi tiếng bởi sự gọn nhẹ, ổn định, bên cạnh đó tính riêng tư cũng đóng góp rất lớn vào thành công của ứng dụng này. Tính năng nhắn tin bí mật (secret chat) dựa trên nguyên tắc mã hóa hai đầu cuối (người nhận & gửi) end-to-end đảm bảo tin nhắn chỉ được mã hóa bởi những người tham gia trò chuyện. Dưới đây là mô hình mã hóa end-to-end trong giao thức MTProto của telegram.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?