Rust trong năm 2017 có gì mới?

blog.rust-lang.org

Rust là một ngôn ngữ lập trình mới nổi lên gần đây. Trong năm 2017, Rust đã phát triển với một mục tiêu duy nhất, đó là nâng cao năng suất, đặt biệt với những người mới tìm hiểu về Rust. Từ các công cụ cho tới các thư viện, các tài liệu cho core language, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Rust. Mời các bạn đọc bài viết sau để tìm hiểu những thành tựu nổi bật mà đội ngũ phát triển Rust cùng cộng đồng của họ đã đạt được trong năm qua!

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?