Điều gì thay đổi khi từ Engineer lên Manager

pliutau.com

Bài viết là những chia sẻ của một Manager khi được thăng chức từ một leader lên manager. Ở một vị trí mới, những vấn đề kĩ thuật được quan tâm trước đó, được thay bằng những yếu tố mới như "team health", "career growth"... Mời các bạn cùng đọc bài viết sau để xem những vấn đề đã được tác giả tổng hợp lại nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?