Stack Overflow Developer Survey 2018

insights.stackoverflow.com

Trong số trước, chúng tôi đã giới thiệu kết quả khảo sát của StackOverflow 2017. Vừa qua, Stack Overflow đã công bố kết quả khảo sát Developer Survey Results 2018 của hơn 100 ngàn lập trình viên từ nhiều nơi trên thế giới. Thông qua kết quả khảo sát lần này, sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những xu hướng hiện tại trong lĩnh vực phần mềm, cùng rất nhiều thông tin liên quan bổ ích.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?