Job negotiation for programmers: the basic principles

codewithoutrules.com

Nếu coi lập trình là một nghề lao động thì vấn đề quan trọng đó là các khoản mà bên sử dụng chi trả cho người lao động. Nếu bạn bắt đầu tìm kiếm một công việc mới thì chắc không khỏi băn khoăn về những "con số" hay là cách thỏa thuận làm sao để đạt được những "con số" đó. Trong lập trình, ta vẫn thường có những design pattern giúp đạt được mục đích. Thì với việc deal lương cũng sẽ có những nguyên tắc mà bạn không nên bỏ qua, giúp bạn đạt được những gì mà mình mong muốn

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?