Video Upload Latency Improvements at Instagram

instagram-engineering.com

Xử lý video là công việc tiêu tốn nhiều tài nguyên và thời gian. Vấn đề này đối với các hệ thống lớn như mạng xã hội lại trở thành thách thức bởi lượng video người dùng đăng tải là không hề nhỏ. Ở Instagram, người ta đã cải tiến quá trình xử lý video nhằm rút ngắn độ trễ khi upload (upload latency) nhằm giúp cho người dùng có được trải nghiệm tốt nhất.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?