How Discord Scaled Elixir to 5,000,000 Concurrent Users

blog.discordapp.com

Discord là một ứng dụng miễn phí về VoIP và là một nền tảng phân phối kỹ thuật số (digital distribution platform) cho các gamers với hơn 6,000,000 người dùng đồng thời, 14.000.000 người dùng và khoảng hơn 300.000.000 tin nhắn được gửi mỗi ngày (số liệu được trích dẫn từ https://discordapp.com/company). Discord phải xử lý hàng triệu messages mỗi giây trong toàn hệ thống. Vậy Discord xây dựng hệ thống như thế nào để đạt được những con số ấn tượng đó.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?