RacerD - Static Race Detection từ Facebook (English)

code.facebook.com

RacerD là một static code analysis tool mới được open-source của Facebook, là software sẽ chạy & scan code của bạn để phát hiện các lỗi concurrency error (non-threadsafe, read/write race condition.

Theo như Facebook nói thì RacerD không cần chạy chương trình của bạn, mà dùng một kĩ thuật gọi là symbolic reasoning để quét qua nhiều execution path khác nhau của code bạn 1 cách nhanh chóng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?