Sử dụng machine learning để dự báo thời tiết

stackabuse.com

Đây là một chuỗi 3 bài viết sử dụng Python và Machine Learning để xây dựng model dự đoán nhiệt độ thời tiết. Các bài viết bao gồm: Thu thập data và xử lý, mô hình hồi quy tuyến tính, mô hình mạng neural. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ nét hơn về việc Machine Learning được sử dụng trong thực tế như thế nào.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?