Grokking #29 - Building Realtime Metrics Platform at LinkedIn

www.facebook.com

Một tin vui dành cho các bạn không ở Sài Gòn nên không thể tham gia các buổi Tech Talk do Grokking tổ chức, đó là vào ngày 22 tháng 9, Grokking sẽ tổ chức một buổi event online, với chủ đề "Building Realtime Metrics Platform at LinkedIn".

Speaker là anh Trần Khải, hiện đang là staff software engineer ở LinkedIn, phụ trách hệ thống metrics monitoring system. Trước đây anh từng làm ở Amazon AWS và Oracle.

Các bạn đăng ký tại đây để nhận được link join vào webinar nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?