Software Engineer at Wizeline

www.wizeline.com

Là một công ty trẻ có tốc độ phát triển rất nhanh, Wizeline là một công ty chuyên cung cấp phần mềm chăm sóc khách hàng sử dụng AI cùng ứng dụng quản lý dự án thông minh. Team Wizeline có văn phòng ở nhiều nước như Mỹ, Mexico,... và đang tuyển thêm nhiều vị trí, đặc biệt là vị trí Software Engineer.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?