Best practice tổ chức mã nguồn với Git

nvie.com

Git là source version control không thể thiếu cho bất kỳ dự án phần mềm nào. Chức năng branching cho phép tạo ra nhiều phiên bản khác nhau của source code, nhưng nếu không có quy tắc quản lý chặt chẽ, theo thời gian số branch tạo ra sẽ càng nhiều, các nhánh lại chồng chéo các phiên bản của từng file code. Một cơ chế quản lý source code bằng Git được đưa ra giúp hạn chế những vấn đề đau đầu này. Hãy thử tham khảo và ứng dụng vào dự án của bạn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?