What is Software Architecture?

8thlight.com

Trong webinar Từ Việt Nam đến Silicon Valley vừa qua, một trong những yếu tố mà các công ty hàng đầu thế giới quan tâm khi tuyển dụng là Architecture Design, kiến thức này thể hiện phần lớn sự khác biệt giữa 1 kỹ sư phần mềm tập sự và người có kinh nghiệm. Vậy architecture là gì? Bài viết sau sẽ đưa ra 1 số định nghĩa, kèm theo 1 ví dụ mà tác giả đã áp dụng vào dự án thực tế của mình.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?