How to Interview Engineers

triplebyte.com

Không phải những buổi phỏng vấn kỹ thuật nào cũng có những kết thúc tốt đẹp. Chúng ta dễ dàng tìm đọc những phàn nàn từ các ứng viên về quy trình tuyển dụng, phỏng vấn. Từ hơn 900 cuộc phỏng vấn trong suốt 2 năm, tác giả đã rút được những kinh nghiệm, lời khuyên rất hữu ích dành cho những người tham gia phỏng vấn ứng viên. Phỏng vấn một ứng viên không phải là việc dễ dàng, nhưng chúng ta có thể tránh được nhiều vấn đề nếu có một quy trình cẩn thận và chuyên nghiệp.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?