So, I Created a Programming Language

medium.com

Một trong những cách để tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình (NNLT) là tạo ra một chương trình dịch. Thông thường chương trình dịch sẽ gồm hai phần là: bộ phân tích cú pháp (lexer, parser) và bộ sinh mã (code generator). Nếu đầu ra của chương trình dịch là bytecode thì cần thêm một bộ máy ảo (virtual machine) để dịch mã bytecode này ra thành machine code trong quá trình khởi chạy. Đó là những thành phần cơ bản của một NNLT. Bài viết sau sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về quá trình tạo ra 1 NNLT đơn giản có tên là Ethereal, kiến trúc của nó cũng được tác giả chia sẻ tại đây

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?