Making Apache Spark Effortless for All of Uber

eng.uber.com

Apache Spark là một công nghệ hay được sử dụng cho tác vụ tính toán trong các hệ thống phân tán lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng Apache Spark ở Uber cũng có vài trở ngại như: phải hỗ trợ nhiều phiên bản Spark, phải bảo trì thường xuyên thông tin cấu hình các Data source, ... nên các kỹ sư ở Uber đã xây dựng một nền tảng gọi là Uber Spark Compute Service  (uSCS) giúp giải quyết những trở ngại trên.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?