Ondertussen zijn cookiemeldingen compleet onbruikbaar geworden

www.villamedia.nl

Misschien is het je wel opgevallen: de cookiemeldingen op websites, worden steeds ingewikkelder. Je krijgt op sommige sites een heel onoverzichtelijk overzicht van cookies die worden geplaatst en bijbehorende keuze-opties. Het voldoet aan de wet, maar lijkt bewust zo uitgebreid en onoverzichtelijk gemaakt dat gebruikers alle cookies accepteren.

“Het kan allemaal een stuk simpeler dan wat we nu tegenkomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je bij elke pagina die je bezoekt langer tijd kwijt bent aan de cookie-instellingen dan dat je tijd doorbrengt op de pagina”, zegt Nadia Benaissa, jurist en beleidsadviseur bij Bits of Freedom.
De AVG schrijft voor dat juist standaardinstellingen zo privacyvriendelijk mogelijk zijn. “We zien dat de standaardinstelling is dat je alle cookies accepteert en als je daar bezwaar tegen hebt, je verder moet klikken om in een doolhof aan mogelijkheden terecht te komen. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld”, aldus Benaissa.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?