Dùng kĩ thuật Interleaving để thử nghiệm các thuật toán Personalization nhanh hơn tại Netflix

medium.com

Personalization (cơ chế recommendation engine và tương tự) là một bài toán phổ biến trong các online commerce services như Amazon, Netflix, etc.

Trong bài toán personalization thì việc thử nghiệm (experiment) với nhiều thuật toán khác nhau là 1 yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hệ thống. Trong bài viết này, các kĩ sư của Netflix sẽ chia sẽ về việc họ đã dùng những kĩ thuật gì để giảm thiểu thời gian cho mỗi experiment, giúp họ có thể phát triển nhanh hơn trước.


Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?