Structure & Attribute Based Graph Partitioning – WalmartLabs – Medium

medium.com

Đối với các hệ thống ecommmerce với rất nhiều sản phẩm, các sản phẩm thường sẽ được phân chia theo các danh mục cụ thể như ngành hàng, thương hiệu, ... Tuy nhiên, team WalmartLabs nhận thấy đôi lúc việc phân chia danh mục không nên chỉ dựa vào đặc tính cố định của sản phẩm mà còn có thể dựa vào hành vi tiêu dùng (nhóm các sản phẩm hay được mua cùng nhau, các sản phẩm có từ khóa liên quan, ...). 

Trong bài viết này, team WalmartLabs chia sẻ về cách họ giải quyết vấn đề trên bằng cách đưa về bài toán phân hoạch đồ thị và xây dựng thuật toán phù hợp trên nó. 

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?