Game Programming Patterns

gameprogrammingpatterns.com

Cuốn sách là tập hợp những design patterns (DP) mà tác giả Robert Nystrom rút ra được sau 8 năm làm lập trình game tại EA.

Với 6 chương gồm 19 DP khác nhau tác giả mang lại cách nhìn thú vị về việc kiến trúc code như: double buffer, bytecode. Ngoài các DP đã quen & phổ biến như flyweight, observer hay prototype, còn có nhóm các DP nhằm tối ưu tốc độ ứng dụng: data locality hay object pool.

Mỗi chương đều có những ví dụ cụ thể & use case định hướng cho việc sử dụng DP. Dù là một người làm game hay lập trình viên khác cuốn sách cũng sẽ đem lại kiến thức bổ ích trong việc kiến trúc & tối ưu code.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?