SEMANTIC GRAPHS

blog.imaginea.com

Khi bạn search một từ khóa nào đó trên Google, kết quả truy vấn trả về sẽ là những thông tin về từ khóa đó và thông tin kèm theo. Những thông tin về từ khóa đó được liên kết dưới dạng knowledge graph. Bài viết này sẽ giới thiệu những cách tổ chức một cấu trúc knowledge graph và sự khác nhau khi truy vấn data giữa relational database và knowledge graph.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?