Xây dựng dịch vụ thanh toán online của Airbnb

medium.com

Dịch vụ thanh toán tích trong bất kỳ hệ thống giao dịch như E-Commerce, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, ... là loại dịch vụ đòi hỏi sự chính xác và phải xử lý được tình huống khi hệ thống giao dịch gặp sự cố, dẫn đến vấn đề giao dịch thanh toán của khách hàng không được xử lý hoặc xử lý thành công nhiều hơn một lần. Đội engineer của Airbnb đã thiết kế cơ chế thanh toán chỉ xử lý yêu cầu thanh toán đúng một lần.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?