Ismail Ilgün werd veroordeeld als ‘treitervlogger’. Nu filmt hij zonder zelf te oordelen

decorrespondent.nl

In de jaren '90 werkte ik zelf met randgroepjongeren. Daar zaten rotjochies (en meiden!) tussen. Sommige van hen hebben me laten zien dat mensen kunnen veranderen, leren, zich ontwikkelen. Dat ze ontvankelijk zijn voor feedback. Dat ze zien welk gedrag werkt, en welk gedrag niet. 

Ik heb veel respect voor Ismail en vind dat de wereld door zijn ogen er een is waar heel veel mensen kennis van moeten nemen. Een goede manier om uit je bubble te komen. 

Gun hem dit, leer van hem en laat je inspireren. En niet zo zuur doen. 

‘Ik snap waarom sommige mensen me dit niet gunnen. Ze denken: hij heeft lopen kutten, is daardoor bekend geworden en krijgt nu allemaal mooie kansen die ‘echte’ journalisten niet krijgen. Maar even twee dingen hè: ten eerste zou ik gek zijn als ik geen gebruik zou maken van die mogelijkheden, alleen maar om andere mensen niet te beledigen. En ten tweede: ik wil niet arrogant klinken, maar ik kan iets wat anderen niet kunnen - oprecht connecten met de bewoners van achterstandswijken. Omdat ze weten dat ik real ben, dezelfde ervaringen heb, zelf ook constant in hokjes word gepropt en daarom nooit over hen zal oordelen.’

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?