TechTalk #27: Data Structures & Algorithms

www.facebook.com

Trong lĩnh vực Software Engineer, để xây dựng bất kỳ một ứng dụng hoặc một framework nào đó, ngoài tầm quan trọng của việc thiết kế hệ thống tốt, việc lựa những cấu trúc dữ liệu và giải thuật hợp lý cũng không kém phần quan trọng. Phía sau sự thành công của nhiều ứng dụng, framework, databases,.. đều dựa trên một (hoặc một vài) cấu trúc dữ liệu kèm theo giải thuật nào đó để giải quyết những bài toán nhất định!

Đến với TechTalk #27 các bạn sẽ được giới thiệu 2 cấu trúc dữ liệu và những giải thuật liên quan:

- Cách xây dựng một Optimal Binary Search Tree.

- Lưu trữ Hierrachical data trong Database như thế nào?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?