Scalability Tuning on a Tess.IO Cluster

tech.ebayinc.com

Tess.io là một nền tảng cloud được các kỹ sư tại Ebay phát triển dựa trên Kubernetes để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc build, ship, run ứng dụng sao cho việc bảo mật cũng như việc triển khai đạt hiệu quả cao nhất có thể. Với việc ngày càng có nhiều ứng dụng được triển khai dựa trên nền tảng của Tess.io cluster, việc đảm bảo khả năng mở rộng của các cluster là việc tối quan trọng và khi hệ thống lên đến hàng ngàn node, việc phát sinh ra các vấn đề liên quan đến hệ thống là điều khó tránh khỏi.

Trong bài viết này, tác giả đã chia sẻ lại các vấn đề cũng như giải pháp mà các kỹ sư tại Ebay đã đúc kết lại trong quá trình triển khai Tess.io khi scale hệ thống lên tới hàng ngàn node.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?