Better Language Models and Their Implications

blog.openai.com

Công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo OpenAI đã phải ngừng 1 dự án để đánh giá lại phần mềm ngôn ngữ tự nhiên kiểu mới của họ. Model GPT-2, được train từ hơn 40 GB dữ liệu văn bản trên Internet. GPT-2 được train với một mục tiêu là: đự đoán từ tiếp theo với một vài từ đã được cho trước. Tuy đã đóng nhưng các bạn vẫn có thể tham khảo phiên bản giới hạn cũng như paper của dự án.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?