The LMAX Architecture

martinfowler.com

Xử lí hàng tấn transaction mỗi giây với độ trễ thấp và độ phức tạp của các logic xử lí đồng thời gần bằng không, làm sao để thực hiện điều đó?

LMAX - một platform về giao dịch tài chính trong ngành bán lẻ đã xây dựng một hệ thống như vậy, dựa trên nền tảng JVM và một tầng Business Logic Processor có khả năng xử lí tới 6 triệu order mỗi giây trên một thread. Hãy xem họ đã thiết kế hệ thống trên như thế nào.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?