A Google Brain Program Is Learning How to Program

medium.com

Trong một bài báo mới, các nhà nghiên cứu của Google Brain đã đề xuất sử dụng các mạng neural để mô hình hóa quá trình chỉnh sửa source code. Sau đó, máy học cách viết code giống như trong mô hình ngôn ngữ tự nhiên - bằng cách phân tích một đoạn chỉnh sửa ngắn, mô hình có thể trích xuất ý định và tận dụng để tạo ra các chỉnh sửa tiếp theo.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?