RSync hoạt động như thế nào?

tutorials.jenkov.com

RSync là một protocol hỗ trợ sao chép và đồng bộ dữ liệu rất phổ biến hiện nay. RSync phát hiện được những điểm khác nhau giữa hai thư mục, qua đó giúp tối ưu quá trình copy dữ liệu với chi phí thấp nhất có thể khi chỉ thực hiện sao chép những phần dữ liệu cần thiết. Vậy RSync đã làm điều đó như thế nào? Chúng ta cùng đọc bài viết sau để tìm hiểu quá trình hoạt động của RSync nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?