Using Rust to Scale Elixir for 11 Million Concurrent Users

blog.discordapp.com

Scale hệ thống luôn là vấn đề được quan tâm và tùy mỗi bài toán mà mỗi team sẽ đưa ra những phương án khác nhau. Trong các cách tối ưu, rất nhiều cách, có thể từ code tới các thành phần của hệ thống. Trong bài toán 11 triệu CCU, team Backend của Discord đã giải quyết bằng cách tối ưu cấu trúc dữ liệu (code) mang lại hiệu quả rất cao.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?