Chiến lược migrate hơn một triệu dòng code từ python 2 sang python 3 ở Dropbox

blogs.dropbox.com

Trong dòng đời của sản phẩm, việc phải migrate một dự án từ công nghệ này sang công nghệ khác, hoặc nâng cấp phiên bản của một công nghệ đang sử dụng là một điều thường xảy ra. Tuy nhiên, để nâng cấp cho một hệ thống có cả triệu dòng code là việc không dễ dàng, và cần một chiến lược hợp lý. Chiến lược của team Dropbox là như thế nào?

Đọc các bài viết liên quan đến chủ đề System Migration.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?