Xây dựng niềm tin cho thành viên thông qua nền tảng cài đặt tập trung và có tính mở rộng

engineering.linkedin.com

Vấn đề bảo vệ quyền riêng tưdữ liệu của người dùng đang là những vấn đề được quan tâm hơn bao giờ hết. Tại LinkedIn, lưu trữ các lựa chọn của user về cách họ dự định sử dụng dữ liệu là rất quan trọng để duy trì và xây dựng niềm tin của user. Bên cạnh đó, việc tôn trọng sở thích của các thành viên về cách họ muốn tương tác với LinkedIn cũng là quan trọng không kém.

Những lựa chọn và sở thích được này thể hiện dưới dạng cài đặt (setting). Bài viết sau trình bày những kiến trúc và thiết kế hệ thống mới để lưu trữ tất cả các cài đặt tại LinkedIn, qua đó cho phép hỗ trợ tốt hơn cho các trường hợp phức tạp. Cho phép lập trình viên phát triển nhanh hơn, và dễ mở rộng trong tương lai.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?