Tóm tắt những features trong C++17

www.bfilipek.com

C++ là một trong những ngôn ngữ có lịch sử hình thành lâu dài, được sử dụng rộng rãi và vẫn đang được tiếp tục phát triển liên tục. Gần đây, ISO CPP đã approved C++ 17, với nhiều tính năng đổi mới. Điểm nổi bật của những thay đổi lần này là sự đơn giản hóa core language, hỗ trợ tốt hơn cho các hệ thống phần mềm, bổ sung thêm các tính năng mới hỗ trợ lập trình song song.

Nhằm giúp mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về những thay đổi mới của C++ 17 lần này, mời các bạn đọc loạt bài viết sau đây. Các bài viết được viết bởi một tác giả có kinh nghiệm lập trình C++ nhiều năm và có những đóng góp nhất định trong cộng đồng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?