Modern Operating Systems, 4th Edition by Andrew S. Tanenbaum

www.goodreads.com

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách về các hoạt động của hệ điều hành thì đây là một cuốn sách nhập môn khá đầy đủ về lý thuyết. Cuốn sách giải thích các concept của OS một cách rõ ràng, dễ hiểu. Bên cạnh đó, cuốn sách này cũng giải thích nhiều khái niệm xuất hiện gần đây như hệ thống phân tán, điện toán đám mây, ảo hóa (virtualization), bảo mật và an toàn dữ liệu, các vấn đề liên quan tới thiết bị di động.

Tác giả không chỉ giải thích các hệ điều hành hoạt động như thế nào, mà còn giải thích tại sao có sự hình thành của các khái niệm đó, những con người và ý tưởng đã bắt đầu như thế nào. Qua cuốn sách này, các bạn sẽ thấy được còn rất nhiều chỗ để có thể cải thiện hệ điều hành.

Ngay cả khi bạn là một Web developer, bạn cũng cần hiểu cách hệ điều hành hoạt động, các các đoạn mã tương tác với hệ điều hành. Hiểu được hệ điều hành hoạt động như thế nào là một điều rất quan trọng để có thể viết ra một phần mềm tốt.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?