The State of the Octoverse

octoverse.github.com

Github là một địa điểm quá quen thuộc với mọi lập trình viên hiện nay. Tính tới thời điểm hiện tại, trên Github có hơn 96 triệu repo và hơn 200 triệu pull request, được tạo bởi từ hơn 30 triệu lập trình viên. Để biết thêm những con số ấn tượng khác liên quan tới Github, mời bạn cùng xem tại Octoverse nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?