How the Go runtime implements maps efficiently (without generics) | Dave Cheney

dave.cheney.net

Cấu trúc dữ liệu Hash là một trong những cấu trúc dữ liệu phổ biến nhất mà bất kỳ developer nào cũng cần phải biết. Mỗi ngôn ngữ lập trình hiện đại như C++, Java, Golang, .etc đều hỗ trợ cấu trúc dữ liệu này. Tuy nhiên mỗi ngôn đều có cách thức cài đặt Hash khác nhau. Vậy giữa C++, Java và Golang, đâu là ngôn ngữ có cấu trúc Hash được cài đặt hiệu quả nhất.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?