Replacing redux with react hooks and context

medium.com

Nếu bạn là một Front-end developer làm việc với ReactJS thì chắc hẳn sẽ nghe tới Redux. Redux rất hữu ích tuy nhiên nó hơi khó hiểu, đặc biệt là những người mới bắt đầu vì có một vài khái niệm lạ như reducers, actions, action creators ... Với sự ra đời của react hooks context api chúng ta có thể không cần tới redux mà vẫn có những tính năng hữu ích của nó. Ở bài viết này tác giả sẽ hướng dẫn cách thay thế redux bằng cách sử dụng react hooks và context api.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?