Case Study: Nameserver Issue Investigation using curl, dig+trace & nslookup

blog.risingstack.com

Một đơn vị xây dựng một trang CMS host sẵn. Ban đầu các tài nguyên (assets) được đặt trực tiếp trên server, nhưng sau đó đơn vị này quyết định chuyển tài nguyên sang lưu trữ trên AWS S3 và cấu hình Cloudfront để cache lại.

Mọi chuyện tưởng chừng đã xong khi việc cấu hình đã hoàn tất, và website đã chạy bình thường. Nhưng lại phát sinh vấn đề là assets lại không truy xuất được trên mobile, và trên web thì chỉ truy xuất được từ một vài địa điểm. Họ đã khảo sát và giải quyết vấn đề này như thế nào?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?